Schilderijen van Marja Noyons.

“Het gevoel zit niet in de herkenbaarheid van de voorstelling,
maar in de emotionele lading”